Condicions de reserva

  • En cas de no poder assistir a l’activitat organitzada no es descomptarà el valor del pagament mensual.

 

  • Si no podeu assistir a la vostre classe, preguem aviseu amb temps suficient per a deixar espai a la recuperació de classes d’altres assistents.

 

  • Les classes no realitzades es podran recuperar en el mateix mes cursant i intentarem oferir la màxima varietat de places disponibles.

 

  • Qualsevol mes que per algun motiu no pugueu assistir s’haurà de pagar una reserva de plaça de 15€ en cas de pilates MATT i 25€ en cas de pilates MAQ.

 

  • Els pagaments s’hauran de realitzar a principis del mes en: efectiu o visa.

 

  • Dies festius no recuperables.

 

  • Per donar-se de baixa caldrà avisar amb 15 dies d’antelació.